Doelstelling IJsvereniging Kralingen

Doelstelling IJsvereniging Kralingen


IJsvereniging Kralingen is opgericht door een aantal enthousiaste schaatsers/ouders, die de oeroude traditie en ijspret van het schaatsen op natuurijs in Rotterdam en Kralingen in het bijzonder willen behouden en stimuleren. De nadruk ligt daarbij op het stimuleren en faceliteren van het schaatsen voor kinderen. 
Sinds de teloorgang van de roemruchte IJsclub Kralingen, zijn er geen schaatsfaciliteiten meer in Kralingen. Daar wil de IJsvereniging Kralingen verandering in brengen. Ten eerste door het schaatsbaar houden van het ijs door vegen en onderhouden van het ijs op de Kralingse (voor)plas. Ten tweede door toertochten, wedstrijden en andere evenementen te organiseren. Ten derde zal worden gepoogd een natuurijsbaan de realiseren met hulp van de deelgemeente, zodat ook tijdens minder strenge winters mogelijk toch nog zal kunnen worden geschaatst.
IJsclub Kralingen is een niet op winst gerichte vereniging, die tegen de laagst mogelijke kosten (geen clubhuis, geen betaalde krachten, zo min mogelijk materieel) zo veel mogelijk wil bijdragen aan het in stand houden van een rijke Hollandse traditie. De Vereniging bestaat bij de gratie van de leden. Wij hopen dan ook, dat u onze Vereniging steunt, niet alleen met uw lidmaatschap, maar vooral ook met uw inzet en enthousiasme.
Tot op het ijs!